Održivi razvoj cilj 5. Rodna ravnopravnost

Picture5
Rodna ravnopravnost

Kako UN objašnjava ravnopravnost spolova: "Ravnopravnost spolova nije samo temeljno ljudsko pravo, već i nužan temelj za miran, prosperitetan i održiv svijet. Službena formulacija SDG-a 5 je "Ostvariti ravnopravnost spolova i osnažiti sve žene i djevojke". Ciljevi za SDG 5 su opsežni i pružaju jednake mogućnosti za žene.