Održivi razvoj Cilj 16. Mir, pravda i jake institucije

Picture52
Cilj održivog razvoja 16 (SDG 16) govori o "miru, pravdi i jakim institucijama".

To je jedan od 17 ciljeva održivog razvoja koje su uspostavili Ujedinjeni narodi 2015. godine, službena formulacija je: "Promicanje miroljubivih i uključivih društava za održivi razvoj , omogućiti pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama“.