Цел за Одржлив Развој 2. Нула Глад

Picture2
Цел за одржлив развој 2 (ЦОР 2) е за „ Нула Глад”:

По децении постојан пад, бројот на луѓе кои страдаат од глад – мерено според преваленцата на недоволна исхранетост – почна полека да се зголемува повторно во 2015 година. Светот не е на пат да постигне нула глад до 2030 година. Доколку продолжат неодамнешните трендови, бројот на луѓе погодени од глад би надминал 840 милиони до 2030 година.