Цел за одржлив развој 17. Партнерство за остварување на целите

Picture1
Целта 17 за одржлив развој (Цел 17) се однесува на „партнерства за остварување на целите“.

Една од 17-те цели за одржлив развој воспоставена од Обединетите нации во 2015 година, официјалната формулација е: „Зајакнете ги средствата за имплементација и ревитализирајте го глобалното партнерство за одржлив развој“. Целите за одржлив развој може да се реализираат само со силни глобални партнерства и соработка.