Цел за Одржлив Развој 14. Живот под вода

Picture44
Цел 14. Да се заштитат и одржливо да се користат океаните, морињата и морските ресурси заради постигнување одржлив развој

Океанот ги движи глобалните системи кои ја прават Земјата погодна за живеење. Нашата дождовна вода, вода за пиење, времето, климата, крајбрежјето, голем дел од нашата храна, па дури и кислородот во воздухот што го дишеме, на крајот се обезбедуваат и регулираат од морето.
Внимателно управување со овој клучен глобален ресурс е клучна карактеристика на одржлива иднина. Постои континуирано влошување на крајбрежните води поради загадувањето, а оксидацијата на океанот има разурнувачки ефект врз функционирањето на екосистемите и биодиверзитетот. Ова, исто така, има негативен ефект врз малиот риболов.
Спасувањето на нашиот океан мора да остане приоритет. Морската биолошка разновидност е од клучно значење за здравјето на луѓето и нашата планета. Морските заштитени подрачја мора да се управуваат ефикасно и да имаат доволно ресурси и мора да се воведат одредби за да се намали прекумерниот риболов, загадувањето на морето и закиселувањето на океаните.