Цел за Одржлив Развој 13. Борба против климатските промени

Picture38
Генералниот секретар на ОН предложи шест климатски позитивни активности што треба да ги преземат владите штом ќе почнат да ги обновуваат своите економии и општества:

Зелена транзиција и декарбонизација: инвестициите мора да ја забрзаат декарбонизацијата на сите аспекти на нашата економија.
Зелени работни места и одржлив и инклузивен раст
Зелена економија: ги прави општествата и луѓето поотпорни преку транзиција која е праведна за сите и никого не остава зад себе.
Инвестирање во одржливи решенија: субвенциите за фосилни горива мора да завршат и загадувачите мора да платат за нивното загадување.
Соочување со сите климатски ризици
Соработка - ниту една земја не може да успее сама.
За справување со климатска вонредна состојба, плановите за закрепнување од пандемијата мора да донесат долгорочни системски промени кои ќе ја променат траекторијата на нивоата на CO2 во атмосферата.
Во последниве години, владите ширум светот посветија значително време и напор на развивање планови за побезбедна и поодржлива иднина за нивните граѓани. Сегашното вклучување како дел од планирањето за закрепнување може да му помогне на светот подобро да се опорави од сегашната криза.

Статистики