Цел за одржлив развој 10. Намалени нееднаквости

Picture17
Целта 10 за одржлив развој (Цел 10) е за намалена нееднаквост и е една од 17-те цели за одржлив развој воспоставени од Обединетите нации во 2015 година. Целосниот наслов е: „Намалување на нееднаквоста во и меѓу земјите“.