Цел за одржлив развој 1. Нема Сиромаштија

Целта:

Да се стави крај на сиромаштијата во сите нејзини форми насекаде до 2030 година.

Една од 17-те цели за одржлив развој воспоставена од Обединетите нации во 2015 година,

Зошто да се грижам?

Има многу причини, но накратко, затоа што како човечки суштества, нашата благосостојба е поврзана една со друга