Održivi razvoj Cilj 9. Industrijalizacija, inovacija i infrastruktura

Screenshot 2022-12-04 140140
Cilj 9: Izgraditi izdržljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost

Uključiva i održiva industrijalizacija, zajedno s inovacijama i infrastrukturom, može pokrenuti dinamične gospodarske prilike koje se nadmeću u stvaranju prilika za zapošljavanje i dodatne izvore prihoda. One imaju ključnu ulogu u uvođenju i promicanju novih tehnologija, olakšavanju međunarodne trgovine i omogućavanju učinkovitog korištenja resursa.
Inovacije i tehnološki napredak ključni su za pronalaženje trajnih rješenja za ekonomske i ekološke izazove, kao što su povećanje resursa i energetska učinkovitost.
Što se tiče komunikacijske infrastrukture, više od polovice svjetske populacije danas ima pristup internetu, a gotovo cijelo svjetsko stanovništvo živi na području pokrivenom mobilnom mrežom.