Održivi razvoj Cilj 8. Dostojanstven rad i ekonomski rast

Picture8
Cilj održivog razvoja 8 govori o "dostojanstvenom radu i gospodarskom rastu" i jedan je od 17 ciljeva održivog razvoja koje je utvrdila Opća skupština Ujedinjenih naroda 2015. godine.
Puni naslov glasi: "Poticanje održivog, uključivog i održivog gospodarskog rasta, pune i produktivne zaposlenosti i dostojanstvenog rada za sve." Napredak prema ciljevima mjerit će se, pratiti i ocjenjivati pomoću 17 indikatora.