Održivi razvoj Cilj 7. Čista i dostupna energija

Picture7
Održivi razvoj Cilj 7 (SDG 7) „ Čista i dostupna energija”
Nedostatak pristupa opskrbi energijom i sustavima transformacije prepreka je ljudskom i gospodarskom razvoju. Okoliš pruža niz obnovljivih i neobnovljivih izvora energije kao što su solarna energija, vjetar, hidroenergija, geotermalna energija, biogoriva, prirodni plin, ugljen, nafta i uran. Povećana upotreba fosilnih goriva bez mjera za ublažavanje stakleničkih plinova imat će implikacije na globalne klimatske promjene. Energetska učinkovitost i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije pridonose ublažavanju klimatskih promjena i smanjenju rizika od katastrofa. Održavanje i zaštita ekosustava omogućuju korištenje i daljnji razvoj hidroenergetskih izvora električne energije i bioenergije.
Reference:
  1. United Nations (2015) Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1), https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
  2. A Conversation About Clean Energy (2021), https://www.trccompanies.com/insights/a-conversation-about-clean-energy/
  3. United Nations (2017) Resolution adopted by United Nations (2017) Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/71/313, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F71%2F313&Language=E&DeviceType=Mobile&LangRequested=False
  4. United Nations (2018). “Achieving targets on energy helps meet other Global Goals, UN forum told”United Nations Sustainable Development. Retrieved 26 August 2020, https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2018/07/achieving-targets-on-energy-helps-meet-other-global-goals-un-forum-told-2/
Resursi: