Održivi razvoj cilj  3. Dobro zdravlje i blagostanje

Picture3
Cilj:

Cilj održivog razvoja 3 (SDG 3), koji se odnosi na „Dobro zdravlje i dobrobit", jedan je od 17 ciljeva održivog razvoja koje su Ujedinjeni narodi uspostavili 2015. godine.
Službena formulacija je: "Osigurati zdrav život i promicati dobrobit za sve u svim dobima. Ciljevi SDG 3 pokrivaju i fokusiraju se na različite aspekte zdravog života i zdravog načina života. Napredak prema ciljevima mjeri se pomoću dvadeset i jednog pokazatelja.