Održivi razvoj Cilj 15. Život na kopnu

Picture48
SDG 15: Očuvanje, obnova i promicanje održivog korištenja kopnenih ekosustava, održivo upravljanje šumama, borba protiv dezertifikacije, zaustavljanje i poništavanje degradacije zemljišta i zaustavljanje gubitka bioraznolikosti

Cilj održivog razvoja 15 (SDG 15 ili Opći cilj 15) je za "Život na kopnu". Jedan od 17 ciljeva održivog razvoja koje su Ujedinjeni narodi postavili 2015., službena formulacija glasi: "Zaštita, obnova i promicanje održivog korištenja kopnenih ekosustava, održivo gospodarenje šumama, borba protiv dezertifikacije te zaustavljanje i poništavanje degradacije i zaustavljanje gubitka bioraznolikosti zemljišta. „Cilj ima 12 pod ciljeva koje treba postići do 2030. Napredak prema ciljevima mjeri se pomoću 14 pokazatelja.