Održivi razvoj Cilj 12. Održiva potrošnja i proizvodnja

Picture33
Goal 12: Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje

Svjetska potrošnja i proizvodnja počivaju na korištenju prirodnog okoliša i resursa na načine koji nastavljaju imati destruktivne posljedice za planet. Gospodarski i društveni napredak tijekom prošlog stoljeća pratilo je uništavanje okoliša koje ugrožava same ekosustave o kojima ovisi naš budući razvoj. Održiva potrošnja i proizvodnja podrazumijeva da bi mogli stvarati više i kvalitetnije s manjim korištenjem resursa. Održiva potrošnja i proizvodnja također mogu značajno doprinijeti smanjenju siromaštva i prelasku na ekološki prihvatljiviji oblik gospodarstva. Svjetska potrošnja i proizvodnja počivaju na korištenju prirodnog okoliša i resursa na načine koji nastavljaju imati destruktivne posljedice za planet. Gospodarski i društveni napredak tijekom prošlog stoljeća pratilo je uništavanje okoliša koje ugrožava same ekosustave o kojima ovisi naš budući razvoj. Održiva potrošnja i proizvodnja podrazumijeva da bi mogli stvarati više i kvalitetnije s manjim korištenjem resursa. Održiva potrošnja i proizvodnja također mogu značajno doprinijeti smanjenju siromaštva i prelasku na ekološki prihvatljiviji oblik gospodarstva.
Referenci:
  1. United Nations (2017) Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F71%2F313&Language=E&DeviceType=Mobile&LangRequested=False
  2. “Sustainable Consumption and Production: A Crucial Goal for Sustainable Development—Reflections on the Spanish SDG Implementation Report“, Journal of Sustainability Research. 1 (2). 2019, https://sustainability.hapres.com/htmls/JSR_1120_Detail.html
  3. Environment, U. N. (2017-10-02). “GOAL 12: Sustainable consumption and production”UNEP – UN Environment Programme. Retrieved 2020-09-05, https://www.unep.org/explore-topics/sustainable-development-goals/why-do-sustainable-development-goals-matter/goal-12
  4. Thyberg, Krista L.; Tonjes, David J. (January 2016). “Drivers of food waste and their implications for sustainable policy development”. Resources, Conservation and Recycling. 106: 110–123, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344915301439?via%3Dihub
  5. Industrial Ecology in Support of Sustainable Development Goals (2022) Part of the Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals book series (ENUNSDG), Usama Awan, https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-95726-5_18
  6. “Advancing the 2030 Agenda: Interlinkages and Common Themes at the HLPF 2018” (PDF). UN Sustainable Development. P. 30. Retrieved 15 September 2020.
Resursi: