Цел за устойчиво развитие 8. Достоен труд и икономически растеж

Picture8
Цел за устойчиво развитие 8 е за „достоен труд и икономически растеж“ и е една от 17-те цели за устойчиво развитие, които бяха определени от Общото събрание на ООН през 2015 г. Пълното заглавие е: „Насърчаване на устойчив, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички“. Напредъкът към целите ще се измерва, наблюдава и оценява по 17 показателя.