Цел за устойчиво развитие 6. Чиста вода и санитарно-хигиенни условия

Picture6
Цел 6:
Осигуряване на наличност и устойчиво управление на водата и канализацията за всички , е една от 17-те Цели за устойчиво развитие, поставени от ООН през 2015 г. Официалната формулировка е: „Осигуряване на здравословен живот и насърчаване на просперитет за всички възрасти. Целите обхващат и се фокусират върху различни аспекти на устойчивото управление на водните ресурси.