Цел за устойчиво развитие 5. Равенство между половете

Picture5
Равенството между половете

Както обяснява ООН: „Равенството между половете е не само основно човешко право, но и необходима основа за един мирен, проспериращ и устойчив свят. Официалната формулировка на ЦУР 5 е „Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета“. Целите и показателите за ЦУР 5 са обширни и предоставят равни възможности за жените.