Цел за устойчиво развитие 4. Качествено образование

Picture4
ЦУР 4 – Качествено образование

Цел за устойчиво развитие 4 (ЦУР 4 или Глобална цел 4) е за качествено образование и е сред 17-те цели за устойчиво развитие, установени от Обединените нации през септември 2015 г. Пълното заглавие на ЦУР 4 е „Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на целия живот възможности за учене за всички“.
Препратки
  1. Цел 4, Качествено образование, ПРООН . Изтеглено на 13 април 2017 г. , link 
  2. Образование, Глобална кампания за (2020). „10-те цели на SDG4“ ,  link
  3. Гарантиране на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички (2022 г.),Link
  4. Въздействието на COVID-19 върху ЦУР 4: Качествено образование за всички (2022 г.)Link Link2
Ресурси

Качествено образование