Цел за устойчиво развитие 3. Добро здраве и благополучие

Picture3
Цел

Цел 3 за устойчиво развитие (SDG 3), по отношение на „Добро здраве и благополучие“, е една от 17-те цели за устойчиво развитие, установени от ООН през 2015 г. Официалната формулировка е: „Да се осигури здравословен живот и да се насърчи благосъстоянието за всички на всички възрасти Целите на ЦУР 3 обхващат и се фокусират върху различни аспекти на здравословния живот и здравословния начин на живот. Напредъкът към целите се измерва с помощта на двадесет и един индикатора.