Цел за устойчиво развитие 2. Нулев глад

Picture2
Цел за устойчиво развитие 2 (ЦУР 2) е за „Нула на глада”

След десетилетия на постоянен спад, броят на хората, които страдат от глад – измерен чрез разпространението на недохранването – започна отново бавно да нараства през 2015 г.
Светът не е на път да постигне нулев глад до 2030 г.
Ако последните тенденции се запазят, броят на хората, засегнати от глад, ще надхвърли 840 милиона до 2030 г.