Цел за устойчиво развитие 16. Мир, справедливост и силни институции

Picture52
Цел за устойчиво развитие 16. Мир, справедливост и силни институции.

Това е една от 17-те цели за устойчиво развитие, установени от ООН през 2015 г., официалната формулировка е: „Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие , осигуряване на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива“.