Цел за устойчиво развитие 15. Животът на сушата

Picture48
Цел 15: Опазване, възстановяване и насърчаване на устойчивото използване на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с опустиняването, спиране и обръщане на процеса на деградация на земите и спиране загубата на биологично разнообразие

Цел за устойчиво развитие 15 (ЦУР 15 или Обща цел 15) е за „Животът на сушата“. Един от 17-те Цели за устойчиво развитие установени от Обединените нации през 2015 г. официалната формулировка е: „Защита, възстановяване и насърчаване на устойчиво използване на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба опустиняване, и спиране и обръщане на деградацията и спирането на земята биоразнообразие загуба ". Целта има 12 цели, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г. Напредъкът към целите ще се измерва с 14 показателя.