Цел за устойчиво развитие 14. Живот под водата

Picture44
Цел 14: Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие.
Океанът задвижва глобални системи, които правят Земята обитаема за човечеството. Нашата дъждовна вода, питейна вода, времето, климатът, бреговите линии, голяма част от храната ни и дори кислородът във въздуха, който дишаме, в крайна сметка се осигуряват и регулират от морето.

Внимателното управление на този основен глобален ресурс е ключова характеристика на устойчивото бъдеще. Налице е непрекъснато влошаване на крайбрежните води поради замърсяване, а окисляването на океана има разрушаващ ефект върху функционирането на екосистемите и биологичното разнообразие. Това също се отразява отрицателно на дребния риболов.

Спасяването на нашия океан трябва да остане приоритет. Морското биоразнообразие е от решаващо значение за здравето на хората и нашата планета. Защитените морски зони трябва да се управляват ефективно и да разполагат с достатъчно ресурси и да се въведат разпоредби за намаляване на прекомерния риболов, морското замърсяване и подкисляването на океана.