Цел за устойчиво развитие 13. Борба с климатичните промени

Picture38
Генералният секретар на ООН предложи шест положителни за климата действия, които правителствата трябва да предприемат, след като започнат да изграждат обратно своите икономики и общества:

Зелен преход и декарбонизация: Инвестициите трябва да ускорят декарбонизацията на всички аспекти на нашата икономика.
Зелени работни места и устойчив и приобщаващ растеж
Зелена икономика: прави обществата и хората по-устойчиви чрез преход, който е справедлив за всички и не оставя никого назад.
Инвестиране в устойчиви решения: субсидиите за изкопаеми горива трябва да приключат и замърсителите трябва да платят за тяхното замърсяване.
Изправяне срещу всички климатични рискове
Сътрудничество – никоя държава не може да успее сама.

За да се справят с извънредната ситуация в климата, плановете за възстановяване след пандемия трябва да предизвикат дългосрочни системни промени, които ще променят траекторията на нивата на CO2 в атмосферата.
През последните години правителствата по света са отделили значително време и усилия за разработване на планове за очертаване на по-безопасно и по-устойчиво бъдеще за своите граждани. Вземането им на борда сега като част от планирането на възстановяването може да помогне на света да се възстанови по-добре от настоящата криза.

Статистика