Цел за устойчиво развитие 10. Намаляване на неравенството

Picture17
Цел 10 за устойчиво развитие (SDG 10) е за намаляване на неравенството и е една от 17-те цели за устойчиво развитие, определени от ООН през 2015 г. Пълното заглавие е: „Намаляване на неравенството в и между държавите“.