Цел за устойчиво развитие 1. Без бедност

Целта:

Да сложим край на бедността във всичките й форми навсякъде до 2030 г.
Една от 17-те цели за устойчиво развитие, определени от ООН през 2015 г.

Защо да ме е грижа ?

Има много причини, но накратко, защото като човешки същества нашето благополучие е свързано едно с друго